Home / Projekty UE

Mając na celu aktywny rozwój przedsiębiorstwa, CSM Bogdan Wolak intensywnie działa w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych w tym pomocy regionalnej, z których to granty przeznaczane są na prace badawcze i rozwojowe zmierzające do unowocześniania oferty posiadanej gamy urządzeń. Działanie to pozwala na regularne wdrażanie innowacji produktowych jak i procesowych, których pokłosie stanowią nowatorskie rozwiązania i nowoczesne produkty.


W celu szerszego zapoznania się z prowadzoną działalnością B+R oraz partycypowaniem w programach dotacyjnych zapraszamy do wybrania interesującego Działania z zakładki obok.

Wybierz projekt:

 


Projekty UE

Zobaczysz tutaj listę wszystkich projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich.