Home / Projekty UE / KPAI


"Oprac. aplikacji na smartfony z interaktywną instrukcją montażu elem. konstrukcji stalowych, opartej o system identyfikacji elem. kodami typu QR i in."

w ramach projektu Funduszu Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

    Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia: 2021-02-01

    Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: 2021-06-30

Zapytanie ofertowe_1/VB/CSM/2021

Liczba pobrań: 56   |   Aktualizacja: 2021-04-09

Protokół z wyboru Wykonawcy

Liczba pobrań: 54   |   Aktualizacja: 2021-04-29